Prisändring

 Nuvarande priser i onlinebokningen gäller till 13 september, från 14 september gäller ny prislista (höjning ca 3% på timpriset)