Justering av Priser 1 Maj-24

Från 1Maj-24 kommer vi justera vår prislista. Då alla omkostnader för oss blivit höjda behöver även vi justera våra priser lite.